Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
  •  
    Evidenca izobraževanj
    • Evidenca izobraževanj
  •  
    Farmacija
    • Farmacija
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Področja Pas. / Dod. Akt. / Prej. Prosta mesta Kotizacija Farmacevt Splošna Predstavitev
I-2022-0005-0005 27.01.2022 - 27.01.2023 KEMOFARMACIJA D. D. KOMUNIKACIJA
SAMOIZPOPOLNJEVANJE - MULTIMEDIJSKI PROGRAMI
ČUSTVENA INTELIGENCA NA DELOVNEM MESTU Vsa področja 2,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0063-0063 24.04.2022 - 24.01.2023 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SAMOIZPOPOLNJEVANJE - MULTIMEDIJSKI PROGRAMI
POWERCLASS ADHERENCA Vsa področja 2,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0083-0083 10.06.2022 - 10.06.2023 KEMOFARMACIJA D. D. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SAMOIZPOPOLNJEVANJE - MULTIMEDIJSKI PROGRAMI
ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI – SMERNICE IN NOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVLJENJA Z AGONISTI GLP-1 Vsa področja 2,00 4,00 Neomejeno
I-2022-0113-0113 12.09.2022 - 12.09.2023 KEMOFARMACIJA D. D. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SAMOIZPOPOLNJEVANJE - MULTIMEDIJSKI PROGRAMI
AKUTNI MIOKARDNI INFARKT IN ZDRAVLJENJE Vsa področja 2,00 4,00 Neomejeno 28,00 €
I-2022-0149-0149 11.11.2022 - 11.11.2023 KEMOFARMACIJA D. D. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SAMOIZPOPOLNJEVANJE - MULTIMEDIJSKI PROGRAMI
GLOBOKA VENSKA TROMBOZA IN ZDRAVLJENJE Vsa področja 2,00 4,00 Neomejeno 28,00 €
I-2022-0160-0160 25.11.2022 - 25.11.2023 KEMOFARMACIJA D. D. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SAMOIZPOPOLNJEVANJE - MULTIMEDIJSKI PROGRAMI
VPLIV ZDRAVIL NA MIKROBIOTO Vsa področja 2,00 4,00 Neomejeno
I-2022-0097-0097 07.12.2022, 08:30 RES - PONS D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KONGRESI, ŠOLE, UČNE DELAV., SEMINARJI, SIMPOZIJI
KAKO IZBOLJŠATI USPEŠNOST IN UČINKOVITOST VPELJEVANJA NOVIH SODELAVCEV V KOLEKTIV ALI NA NOVO POZICIJO? Vsa področja 3,00 0,00 Neomejeno 500,00 €
I-2022-0098-0098 04.01.2023, 08:30 RES - PONS D.O.O. KOMUNIKACIJA
KONGRESI, ŠOLE, UČNE DELAV., SEMINARJI, SIMPOZIJI
DELOVNA KOMUNIKACIJA V PROCESNI ORGANIZACIJI JE STRUKTURIRANA S PREMIŠLJENO FREKVENCO Vsa področja 3,00 0,00 Neomejeno 500,00 €
I-2022-0154-0154 27.01.2023, 08:00 ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO, SEKC IJA ZA KLINIČNO TOKSIKOLOGIJO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KONGRESI, ŠOLE, UČNE DELAV., SEMINARJI, SIMPOZIJI
10. SLOVENSKO SREČANJE O KLINIČNI FARMAKOLOGIJI: VARNA UPORABA ZDRAVIL Vsa področja 5,50 4,00 Neomejeno 130,00 €
I-2022-0099-0099 01.02.2023, 08:30 RES - PONS D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KONGRESI, ŠOLE, UČNE DELAV., SEMINARJI, SIMPOZIJI
SPREMLJANJE REZULTATOV JE POMEMBEN OBJEKTIVNI DEL POVRATNE INFORMACIJE ZAPOSLENIM O USPEŠNOSTI, UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI NJIHOVEGA DELA Vsa področja 3,00 0,00 Neomejeno 500,00 €
I-2022-0100-0100 01.03.2023, 08:30 RES - PONS D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KONGRESI, ŠOLE, UČNE DELAV., SEMINARJI, SIMPOZIJI
PRISTOPI K RAZVOJU TALENTOV POSAMEZNIKOV Vsa področja 3,00 0,00 Neomejeno 500,00 €
Verzija: 2022-12-02; dbRegister_LZS